Hvad er Land og By

Land&By-50 års jubilæum af Bent Jørgensen 

Det fortælles om en kinesisk kejser, at han bare lod angribende hærekomme ind i Riget og slå sig ned, og hvor de så blev gode kinesere med tiden, plads var der jo nok af. Uden sammenligning, næsten, så var der i 1970`erne mindre folkeflytninger indenfor Danmarks grænser, hvor store grupper unge drog fra byerne ud i provinsen, for at leve et liv mere i pagt med naturen. Det vakte selvfølgelig en vis opstandelse i de modtagende landkommuner, for indflytningen af disse spektakulære unge gik ikke stille

af, dertil var de alligevel for aparte i deres påklædning, deres såkaldte biler, hunde der åbenbart kun kunne fås i kæmpestørrelse og en frimodigoptræden på strandene og så overtog de med begejstring de gamle rønner på hele øen og det sidste var man svært glade for. Det var nemlig før, at kommunen havde råd til at rive husene ned, inden en ny invasion blev aktuel.

Disse nye tilflyttere dannede så i 1973 foreningen Land&By med følgende og stadig gældende formålsparagraf:

" §2. Foreningens formål er at virke for fællesskab og livskvalitet; gennem udbredelse af naturlige fødemidler - kvalitetspræget holdning til varefremstilling og distribution - kollektiv virksomhed - åben kommunikation - skabende og engagerende aktiviteter"

Og man må sige, at der blev levet op til de smukke ord, for samme år åbnede butikken i Storegade nr. 67 i Stege, overfor rutebilstationen, som vi plejede at sige. Butikken fulgte en økologisk kurs fra starten, som dengang hed giftfrit og det gjaldt alle grøntsager men også de spændende madvarer og krydderier, som ellers var svære at finde lokalt. Med butikkens testue som

basis,udgik der mange andre aktiviteter, herunder vores forlag med flere titler om den nye madpolitik, hvorfra "Urtekalenderen" stadig udkommer, og med tiden fik butikken også en bogcafe, med et lidt andet udvalg en boghandlerens, og så LP`er med tidens musik, og den var righoldig.

Men med op til 150 husstande som medlemmer af foreningen var der selvfølgelig basis for andre aktiviteter, som de månedlige fællesmøder, der blev afholdt rundt på hele Møn, festerne i forsamlingshuset "Håbet" i Røddinge, som nærmest blev vores kultsted, altid med de lokale orkestre og fuldt blus på den store tromle kakkelovn, fælles-dyrkning var også et tilbud

med 3 store jordstykker i Hårbølle og Vollerup, hvor mange også høstede deres første erfaringer med havedyrkning. Musikklubben, Græshoppecirkus, seminarer, udflugter og Musikfestivalen kan remses op fra det vi deltog i eller selv arrangerede, men først og sidst butikken som gennem 20 år, har beskæftiget mange, enten som ansat med mindsteløn eller som frivillig, en del unge fik her deres første erfaring som købmænd.

Gennem flere år udsendtes medlemsbladet "Land &By Skrifter", som kan findes indbundet på bibliotekets lokalsamling. Men andre blade kom til med nye navne, blade som udover sin focus på det lokale havde en mission som slet og ret propaganda, sendt ud i hele landet hvor det fortalte om det herlige, alternative liv på Møn. Og det virkede faktisk, se bare i dag!

"Tilflytterne har været den største, positive forandring af Møn i nyere tid og er sammen med naturen, det der bærer og giver liv til øen". Citatet er af Ole Eskling der i 2015, som lejrchef på Møns Klint Camping, fortalte til Kristeligt Dagblad om invasionen af et sæt helt nye indbyggere, der skabte et vaskeægte kultursammenstød.

Men siden er vi jo blevet gode kinesere og ikke så højtråbende længere, nogen vil mene vi er faldet til patten, og det passer jo hvis man mener, at vi efterhånden er med mange andre steder end i Land&By. Men foreningen og formålsparagraffen lever, så du er velkommen til at være med til at folde ideerne ud.

Lørdag d.23 september, fejrer Land&By sit 50 års jubilæum med en

reception i Hårbøllehuset fra kl.15 til kl.18, velkommen!

Bent Jørgensen, Hårbøllevej 60, 4792, Askeby, Møn

foto taget af Pia Springborg Ribers ​(1981)

Hvad er Land og By iflg.  Johnni Buch

Frit skrevet af en tilflytter, Johnni Buch som først kom til Møn i 1978 og det er en meget forkortet version af virkelighedens version. Denne beskrivelse kan udvides, hvis nogen synes det. 

Foreningen Land og By kan man godt kalde MØNS første tilflytterforening. Land og By opstod i begyndelsen af 70'erne som en fælles indkøbsforening for de mange mennesker, der dengang flyttede ud på landet på Møn. Det var før Farøbro, Det var før motorvej, Det var før omfartsvejen Præstø - Kalvehave, man kørte gennem Allerslev, Mern m.v. før man kom til det forjættede land Møn. Og så var man ret langt ude på landet.

Her var huse til salg eller leje, her var skov, her var grønt, her var mulighed for at dyrke sine grøntsager og urter selv og Møn var uberørt natur.

Selvfølgelig var der mange der kendte hinanden, og nye bekendtskaber blev udviklet og man fandt ud af, at flere kørte til København i ugens løb for at hente fornødenheder som brune ris, tamari, tahin for blot at nævne nogle, og det var ikke til at opdrive i de lokale købmandsforretninger og Brugser.

Ved snak over theen og kaffen og-- blev nogen enige om at tage ting med tilbage til fordeling til de forskellige husstande. Det blev en succes og tanker og ideer blev udviklet til, at man kunne starte en forretning, som købte varerne hjem og som folk så kom ind og købte af.

Et lokale blev lejet i Stege, Storegade 67, og her startede et foreningsliv af dimensioner. Der blev afholdt musikarrangementer, fællesmøder, fællesdyrkning, Cirkusforestillinger, reyver, teaterforestillinger og det viste sig hurtigt gennem tiden, at der var Land og By medlemmer med i de ting der skete i Lokalsamfundet. Det viste sig blandt andet da der startede vindmølleforeninger. Her var der mange Land og By medlemmer med i bestyrelserne. Land og By lavede kurser, studieture, koncerter og meget andet. Land og By afholdt i flere år store loppemarkeder for at styrke økonomien. Disse var et tilløbsstykke af rang og var med til at sikre overlevelsen.

Land og by satte også sit præg på fødevareudviklingen på Møn. I mange år var Land og By det sted, hvor man gik hen for at købe de specielle krydderier, der ikke fandtes i supermarkederne. Det var også her man hentede specielle soyasovser, brune ris, boghvede, hørfrø etc. Og økologien startede også her mener jeg. Successen var der og forretningen blev udvidet til dobbelt areal og selvfølgelig også til dobbelt husleje.

Forretningen blev gennem årene først og fremmest passet af frivillige, men på et tidpunkt efter udvidelsen, hvor der var rigtig meget at lave, blev nogle lønnet for deres store indsats i nogle timer. Efterhånden blev madvaner og spisevaner ændret, og de store supermarkeder, som havde fået kvalt de små købmænd i landsbyerne, var nødt til at udvide deres sortiment med Økologi og andre specialiteter, som i flere år var kendetegnet ved Land og By. Økonomien gik dårligere og dårligere, og på et tidspunkt sagde foreningen - ikke uden sværdslag - stop og lukkede forretningen inden den gik ned. Vi kunne betale enhver sit og komme ud som noget nyt.

Der var stor aktivitet i Land og By kredsen og der blev tegnet, skrevet og lavet bøger og Land og By stiftede også deres eget forlag. Her udkom flere bøger om ny levevis, om kost, om geder i form af en gedekalender, en cirkusbog, som fortalte om Græshoppecirkus. Den afdøde Keramiker Sys Thomsen udgav flere bøger på Land og Bys forlag, og sidst men ikke mindst vil jeg nævne URTEKALENDEREN, som fortalte om Årstidens urter, hvor man kan finde dem, hvad de kan bruges til og er gode imod. Denne Urtekalender sælger stadig idag og har siden den udkom midt i 70'erne solgt i mere end 50.000 eksemplarer. Det er omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter idag. Den sælges rundt om i hele landet på velassorterede turiststeder, oplevelsescentre, museer o.lign. og den danner baggrund for, at Land og By stadig kan invitere til Julefrokost med næsten alt betalt. Urtekalenderen kan man bestille ved at sende en mail til landogby@hotmail.dk . I de gode gamle dage havde Land og By flere mottoer. Et var "Spis dit ukrudt" en anden var "Smukt Brugt".

På linket øverst på denne side kan du komme til Land og Bys hjemmeside, men der er også direkte link til forlaget. Mange af udgivelserne er ikke blevet genoptrykt.

Johnni Buch 14. november 2012.